dějiny 264 View Records history 217 View Records druhá světová válka (1939-1945) 119 View Records World War (1939-1945) 81 View Records politika a vláda 78 View Records politics and government 69 View Records společnost a politika 59 View Records holocaust (1939-1945) 56 View Records society and politics 50 View Records cesty a pobyt 46 View Records každodenní život 46 View Records politici 46 View Records everyday life 45 View Records koncentrační tábory 44 View Records Židé 44 View Records voyages and travels 43 View Records kings and rulers 40 View Records panovníci 40 View Records politicians 38 View Records prezidenti 36 View Records osobnosti 35 View Records fotbal 34 View Records soccer 34 View Records Jews 33 View Records actors 33 View Records concentration camps 33 View Records čeští spisovatelé 33 View Records celebrities 32 View Records herci 32 View Records podnikatelé 32 View Records businessmen 31 View Records kultura a společnost 30 View Records presidents 30 View Records Czech authors 28 View Records vojáci 28 View Records culture and society 27 View Records perzekuce 27 View Records první světová válka (1914-1918) 27 View Records zpravodajské služby 27 View Records Czech literature 26 View Records World War, 1939-1945 26 View Records fotbalisté 26 View Records intelligence service 26 View Records politická perzekuce 26 View Records soccer players 26 View Records česká literatura 26 View Records partnerské a rodinné vztahy 25 View Records soldiers 25 View Records české spisovatelky 25 View Records cestovatelé 24 View Records partner and family relationships 24 View Records political persecution 24 View Records zahraniční vojenské jednotky 23 View Records external forces 22 View Records protifašistický odboj 22 View Records Czech women authors 21 View Records hudebníci 21 View Records zahraniční vztahy 21 View Records persecutions 20 View Records stát a církev 20 View Records World War (1914-1918) 19 View Records description and travel 19 View Records foreign relations 19 View Records holocaust, 1939-1945 19 View Records hudební skupiny 19 View Records musicians 19 View Records rockoví hudebníci 19 View Records travellers 19 View Records herečky 18 View Records musical groups 18 View Records náboženská perzekuce 18 View Records političtí vězni 18 View Records agenti 17 View Records anti-fascist movements 17 View Records armed forces 17 View Records legionáři 17 View Records ozbrojené síly 17 View Records reálie 17 View Records rock musicians 17 View Records česká próza 17 View Records Czech prose literature 16 View Records church and state 16 View Records disidenti 16 View Records katoličtí kněží 16 View Records legionaries 16 View Records názory a postoje 16 View Records secret service agents 16 View Records Czechs 15 View Records actresses 15 View Records holocaust survivors 15 View Records kriminální případy 15 View Records manželky panovníků 15 View Records nacisté 15 View Records novináři 15 View Records political prisoners 15 View Records přeživší holocaust 15 View Records views and attitudes 15 View Records Češi 15 View Records Biblical exegesis 14 View Records biblická exegeze 14 View Records